2 Φεβ 2017

Πτώση στην παραγωγή ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα

Είναι σημαντική και συνεχής η πτώση της παραγωγής και ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της KPMG για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2016. 

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων εντός του 2015 ανέκοψαν την ανοδική πορεία των κλάδων ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, με αποτέλεσμα την αρνητική πορεία στο σύνολο της παραγωγής.
Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για το τρίτο τρίμηνο 2016, η αρνητική τάση φαίνεται να αντιστρέφεται και ίσως να αναμένεται σταθεροποίηση του ύψους της παραγωγής για το 2016 στα επίπεδα του 2015.

Η κερδοφορία των επιχειρήσεων συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα με κέρδη προ φόρων κατά μέσον όρο στα 17 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση κεφαλαιοποίηση στα 100 εκατ. 

Ο κλάδος του αυτοκινήτου μία ακόμη φορά κρατάει τα σκήπτρα, με τα κέρδη ωστόσο να προέρχονται κυρίως από την απελευθέρωση αποθεμάτων προηγούμενων χρήσεων και όχι από νέα παραγωγή.Τα τροχαία ατυχήματα συνεχίζουν μία ακόμη χρονιά πτωτική πορεία, εντούτοις με μικρότερους ρυθμούς, διατηρώντας τον δείκτη συχνότητας ατυχημάτων σε χαμηλά επίπεδα. 

Ο αριθμός των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100 χιλιάδες οχήματα παρέμεινε σταθερός στα 10 περιστατικά.

Ο δείκτης ζημιών στο αυτοκίνητο δείχνει σημάδια σταθεροποίησης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους αποζημιώσεων για το 2015 αλλά και τη σταδιακή μείωση των περιθωρίων ασφαλείας αποθεμάτων προηγούμενων ετών, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εικόνα φαίνεται να αλλάζει το 2016, με το 2017 να αναμένεται η αντιστροφή της. 

Ωστόσο, τα σημερινά επίπεδα του δείκτη αποζημιώσεων προς ασφάλιστρα δεν αφήνουν περιθώρια για κερδοφόρα αποτελέσματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με την οργάνωση της εταιρείας, κρύβει μελλοντικές ζημίες.

Πηγή: Καθημερινή