13 Ιαν 2017

Στο στόχαστρο του ΥΠΟΙΚ τα Ι.Χ. με ξένες πινακίδες


Το φαινόμενο των Ελλήνων που αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα και τα κυκλοφορούν με ξένες πινακίδες, ειδικά βουλγαρικές, έχει 
πάρει διαστάσεις με αποτέλεσμα, να χάνονται σημαντικά έσοδα για το κράτος. 
Όσοι θέλουν να κυκλοφορούν με πολυτελή οχήματα χωρίς να πληρώνουν φόρο πολυτελείας και υψηλά τέλη κυκλοφορίας και ασφάλισης προχωρούν στην ίδρυση εικονικής εταιρείας στη Βουλγαρία και ακολούθως αποκτούν το πολυτελές όχημα το οποίο δηλώνουν ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. 


Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το πρώτο εξάμηνο το αυτοκίνητο δεν μπορεί να βγει από τη βουλγάρικη επικράτεια. Ωστόσο, η γειτονική χώρα ανήκει στην ΕΕ και στα σύνορα δεν γίνεται σχεδόν ποτέ ούτε ο τυπικός έλεγχος.

Οι πιο «παράτολμοι» προχωρούν σε εικονική δήλωση μόνιμης κατοικίας στη Βουλγαρία. Αν και σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του ΙΧ καλείται να αποδείξει ότι να μένει στη Βουλγαρία 185 μέρες τον χρόνο, ότι πληρώνει φόρους στο βουλγάρικο Δημόσιο, να εμφανίσει πληρωμές δημοτικών τελών, καθώς και λογαριασμούς θέρμανσης, νερού κ.α., πολλοί που δεν διαθέτουν τα σχετικά έγγραφά προβαίνουν στη
ν εικονική δήλωση μόνιμης κατοικίας.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκαν 5.102 έλεγχοι για την κυκλοφορία ΙΧ αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες και διαπιστώθηκαν 477 παραβάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο θέμα αναφέρθηκε από τη Βουλή και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου αποσαφηνίζοντας τις προϋποθέσεις για την προσωρινή εισαγωγή και κυκλοφορία οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την υφυπουργό: «Το διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η ως άνω κυκλοφορία στο έδαφος της χώρας ορίζεται κατ’ ανώτατον σε έξι μήνες και μόνο εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι (συνήθης κατοικία εκτός Ελλάδας, προσωρινή διαμονή στη χώρα, ιδιωτική χρήση κλπ)».

«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται κυκλοφορία οχήματος με ξένες πινακίδες στη χώρα χωρίς να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας προβλέπει ιδιαζόντως αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες, για κοινοτικά επιβατικά οχήματα, κυμαίνονται από 2.500 έως 10.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για οχήματα με πινακίδες τρίτων χωρών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας, ήτοι επιβολή πολλαπλού τέλους που ισούται με το τριπλάσιο των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, κατάσχεση του οχήματος και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα».