17 Ιαν 2017

Τι αλλάζει στο Λύκειο – Το πρόγραμμα των μαθημάτων


Καθιέρωση 11ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κοινή Α’ τάξη στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια με πολυκλαδικό χαρακτήρα και σταδιακή επέκταση της πολυκλαδικότητας στο διετές Λύκειο, δραστικός περιορισμός των μαθημάτων, εισαγωγή στην τριτοβάθμια με τον μέσο όρο τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων (χωρίς συντελεστές βαρύτητας), επένδυση στις επιλογές των μαθημάτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Αυγή, τα παραπάνω περιλαμβάνει η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα συζητηθεί την Πέμπτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στόχος είναι, ύστερα από ένα μικρό κύκλο συνεδριάσεων να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή της πρότασης, που θα αποτελέσει και τη βάση των μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα εισαγωγής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η υποχρεωτική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: 1 χρόνο Νηπιαγωγείο, 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 1 χρόνο Λύκειο. Η Α' Λυκείου για τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια θα είναι κοινή και για την εισαγωγή στη Β' λυκείου δεν θα υπάρχουν εξετάσεις.

Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα «νέου» Λυκείου

Ώρες και μαθήματα στην Α' Λυκείου

Ώρες: 29 μαθήματα κορμού/6 μαθήματα επιλογής. Σύνολο 35 ώρες

Μαθήματα κορμού:

Γλώσσα (Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία)

Μαθηματικά

Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία)

Ιστορία

Πολιτική Παιδεία

Ξένη Γλώσσα

Θρησκευτικά

Φυσική Αγωγή

Ελεύθερες/δημιουργικές

Δραστηριότητες

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Μαθήματα επιλογής:

Β' ξένη γλώσσα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Καλλιτεχνική Παιδεία

Οικονομικά

Ώρες και μαθήματα Β' Λυκείου

32 ή 36 ώρες ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής.

Μαθήματα κορμού:

Γλώσσα (Έκθεση, Λογοτεχνία)

Μαθηματικά (Στατιστική, Γεωμετρία, γενικά μαθηματικά)

Φυσικές επιστήμες

Ιστορία και Σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη

Φυσική Αγωγή

Ελεύθερες/Δημιουργικές Δραστηριότητες

Μαθήματα επιλογής

Αρχαία

Ξένες γλώσσες

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσικές Επιστήμες

Θρησκευτικά

Μουσική

Σχέδιο

Ψυχολογία

Φιλοσοφία

Πολιτισμός και τέχνη

Οικονομικά

Ώρες και μαθήματα Γ' Λυκείου

10 ώρες μαθήματα κορμού, 18 ώρες μαθήματα επιλογής. Σύνολο: 28 ώρες

Μαθήματα κορμού:

Γλώσσα (Έκθεση, Λογοτεχνία)

Φυσική Αγωγή

Ελεύθερες / Δημιουργικές Δραστηριότητες

Μαθήματα επιλογής:

Β' ξένη γλώσσα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Καλλιτεχνική Παιδεία

Οικονομικά

Πηγή: Αυγή

posted from Bloggeroid