Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας για τις άδειες λαϊκών αγορών - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

31 Ιαν 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας για τις άδειες λαϊκών αγορών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 31-01-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Η συνεδρίαση κρινεται ως κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με υπ' αριθμ. 5312/2017 (ΦΕΚ 121 Β΄/24-01-17) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης, η οποία γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. Πρωτ: 2306/30-01-2017 έγγραφο της περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση τουλάχιστον 2 (δύο) μήνες πριν από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι έως 31 Ιανουαρίου 2017


O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

posted from Bloggeroid

Pages