24 Ιαν 2017

Ημερίδα για την καλλιέργεια του βαμβακιού και του καλαμποκιού στην Αλεξάνδρεια


Το Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Μακροχωρίου Ημαθίας και ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα:
«Νέα δεδομένα στην καλλιέργεια βαμβακιού και καλαμποκιού»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, στις 27 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
Μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι αγρότες, παραγωγοί, γεωπόνοι και φορείς σχετικοί με το αντικείμενο επιθυμούν. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
17:00-17:15 Προσέλευση

17:15 Έναρξη
«Διαχείριση καλλιέργειας βαμβακιού (καλλιεργητικές τεχνικές)».
Ομιλητής: Δρ. Μπαξεβάνος Δημήτριος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.
17:45-18:00 Ερωτήσεις

18:00-18:20
«Εφαρμογή συστημάτων γεωργίας ακριβείας στην άρδευση και αζωτούχο λίπανση του βαμβακιού και καλαμποκιού. Αποτελέσματα Ερευνών του  Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών».
Ομιλητές: Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής, Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου Ερευνητής, Δρ. Θωμαή Νικολή, Εξωτερικός συνεργάτης Ινστιτούτου.
(Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών)
18:20-18:40 Ερωτήσεις

18:40-19:00
«Η καλλιέργεια του βαμβακιού και του καλαμποκιού στο Ν. Ημαθίας».
Ομιλητής: Μπέης Κωνσταντίνος, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Ημαθίας, Τμήμα φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου.
19:00-19:15 Ερωτήσεις

19:15-19:45 Ερωτήσεις-Γενική συζήτηση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Μακροχωρίου, 2331041202, Τσιλιοπούλου Μαρία Γεωπόνος M.S.c Υπεύθυνη του Κέντρου.
Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας

posted from Bloggeroid