19 Ιαν 2017

Η δικαστική απόφαση για την "Μαρινόπουλος"

Πολύ καλή» χαρακτηρίζουν τη δικαστική απόφαση για τη Μαρινόπουλος νομικοί κύκλοι αφού εγκρίνονται όλα σχεδόν τα σημεία των σχεδίων εξυγίανσης των Μαρινόπουλος, Ξυνός, Πειραϊκόν και Express M. αλλά και το βασικό σκεπτικό αυτών.
Νομικοί εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών βρίσκονται σε διαδικασία αντιμετώπισης του ζητήματος του χρόνου υποβολής και εκδίκασης των τριτανακοπών, καθώς και της διαλυτικής αίρεσης των συμφωνηθέντων που ενεργοποιείται αυτοδικαίως.
Βασική αλλαγή που έχει επιφέρει η απόφαση είναι ότι το δικαστήριο δεν δέχθηκε το άρθρο εκείνο της συμφωνίας που προέβλεπε ότι διαγράφονται σε ποσοστό 100% όσες εκκρεμοδικίες, δικαστικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από την Σκλαβενίτης.
Επιπλέον, το δικαστήριο δέχθηκε την κύρια παρέμβαση της βιομηχανίας αναψυκτικών Λουξ - Μαρλαφέκας η οποία υποστήριζε ότι οι απαιτήσεις της από τη Μαρινόπουλος είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναγράφονταν στη συμφωνία. Το δικαστήριο ζητεί να διορθωθεί το σχετικό ποσό από τα 170.531 ευρώ σε 207.980 ευρώ.