14 Δεκ 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθια

Την Παρασκευή 16/12/2016 και από ώρες 18:00 ́ έως 19:00 ́, απαγορεύουμε την

κυκλοφορία, παντός είδους οχημάτων στην πόλη της Νάουσας, κατά τη διασρομή του αγώνα ως

ακολούθως:

α) Επί της Πλατείας Καρατάσου.

β) Επί της οδού Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την πλατεία Καρατάσου έως τη συμβολή της

με την οδό Μ. Αλεξάνδρου,

γ) Επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της

με την οδό Βασ. Φιλίππου,

δ) Επί της οδού Βασ. Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη συμβολή της

την πλατεία Καρατάσου.

ε) Επί της οδού Στουγιαννάκη, από τη συμβολή της με την πλατεία Καρατάσου έως τη συμβολή

της με την οδό Ζαφειράκη,

στ) Επί της οδού Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη έως τη συμβολή της

με την οδό Δημ. Βλάχου,

ζ) Επί της οδο Δημ. Βλάχου, από τη συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη έως τη συμβολή της με

την οδό Κωνσταντινίδη,

η) Επί της οδο Κωνσταντινίδη, από τη συμβολή της με την οδό Δημ. Βλάχου έως την πλατεία

Καρατάσου.