17 Νοε 2016

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για διορισμό των εκπαιδευτικών

Από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου μπορούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 να υποβάλουν αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης για διορισμό στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας κατά το τρέχον σχολικό έτος (2016-2017).
Ειδικότερα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εναπομείναντες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κλάδων: ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01(.02), ΠΕ13, ΠΕ14.01 (.06), ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34 και ΠΕ60.
Όπως διευκρινίζει το υπουργείο σε περίπτωση μη απορρόφησής τους κατά την τρέχουσα διαδικασία διορισμών του σχολικού έτους 2016-2017, λόγω μη εμφάνισής τους ή υποβολής περιορισμένου αριθμού προτιμήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα απολέσουν οριστικά και αμετάκλητα το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση, μέσω του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.