7 Νοε 2016

Άριστο αποτέλεσμα μιας ιδανικής συνεργασίας και προσφοράς ανάμεσα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Διαβατού-Μέσης

Άριστο αποτέλεσμα μιας ιδανικής συνεργασίας και προσφοράς ανάμεσα στο Σύλλογο Γονέων και

Κηδεμόνων Διαβατού-Μέσης και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. Ο Σύλλογος Γονέων

αξιοποιώντας στο έπακρο τις παροχές του Δήμου Βέροιας σε υλικά και διαθέτοντας έμπνευση,

εθελοντική εργασία και προσφορά αγάπης στη σχολική οικογένεια, κατόρθωσαν να εξωραΐσουν το

σχολικό κτίριο.