25 Νοε 2016

ΔΕΗ: Επιβάρυνση 330 εκατ. ευρώ από τις οφειλές στον ΛΑΓΗΕ

Περίπου 330 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να καταβάλλει η ΔΕΗ στον ΛΑΓΗΕ για την περίοδο τελευταίου τριμήνου του 2016 και για το 2017.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά,ς η ΔΕΗ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι " για το παραπάνω διάστημα η ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλλει στον ΛΑΓΗΕ περίπου 30 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ έχει ήδη καταβάλλει 16,6 εκατ. ευρώ για το 2016".
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις οφειλές προς τον ΛΑΓΗΕ, η ΔΕΗ. διευκρινίζει ότι:
"Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Νόμων 4414/2016 και 4427/2016 θεσπίστηκε χρέωση, η οποία αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η νέα χρέωση επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου (δηλαδή στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας) για το σύνολο της ενέργειας που απορροφούν από τη χονδρεμπορική αγορά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και επιμερίζεται με βάση το μερίδιό τους στην λιανική αγορά.

Σύμφωνα με το τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου για τον μήνα Οκτώβριο, το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ, η παραπάνω χρέωση εκτιμάται σε 34 εκατ. ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και σε 372 εκατ. ευρώ για όλο το 2017.
Η αντίστοιχη επιβάρυνση στα αποτελέσματα της ΔΕΗ με βάση το εκτιμώμενο μέσο μερίδιό της στη λιανική αγορά για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και όλο το 2017, σύμφωνα με την προβλεπόμενη απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ όπως αναφέρεται στον Ν. 4389/2016, εκτιμάται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ και 300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα".