Ανακοίνωσε τιμές ο ΑΣ.ΜΕΣΣΗΣ - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

25 Οκτ 2016

Ανακοίνωσε τιμές ο ΑΣ.ΜΕΣΣΗΣ


ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΚΛΑΣΗ Ι ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΧΥΜΟΣ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ 31-7-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.2699 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0998 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-8-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.3099 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.1887 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.1980 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.1792 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.1887 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.1604 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.1981 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΥΜΟΣ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16
0.1000 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0995 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
0.0400 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0396 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
posted from Bloggeroid