Λερναία Υδρα» οι ληξιπρόθεσμες οφειλές - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

10 Σεπ 2016

Λερναία Υδρα» οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

   

Με το ένα χέρι δίνει και με το άλλο παίρνει το κράτος από την αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται συνεπεία των πολλαπλών φόρων αλλά και της αδυναμίας του Δημοσίου να πληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του ανήλθαν τον Ιούλιο στα 5,53 δισ. ευρώ (εάν συνυπολογισθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οφειλές προσεγγίζουν τα 6,9 δισ. ευρώ), μειωμένα κατά 400 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με τις οφειλές του Ιουνίου 2016.

Ωστόσο, τον Ιούλιο «έπεσαν» στην αγορά περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή τα χρέη του Δημοσίου θα έπρεπε από 5,9 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο να μειωθούν όχι στα 5,53 δισ. ευρώ αλλά στα 4,8 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το προαναφερθέν διάστημα δημιουργήθηκαν περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ νέα χρέη.

Ενδεχομένως το ποσό των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν να είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πίστωνε χρήματα (από την πρώτη υποδόση που είχε λάβει η Ελλάδα από τους πιστωτές της χώρας) στους φορείς του Δημοσίου για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή δημιουργούσαν καινούργιες, οι οποίες δεν εξυπηρετήθηκαν.

Τον Αύγουστο τα ποσά που χορηγήθηκαν εκτιμάται, σύμφωνα με την Καθημερινή, ότι έφθασαν το 1,6 δισ. ευρώ, αλλά όπως και τον Ιούλιο τα νέα χρέη του Δημοσίου διογκώθηκαν.

Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Οικονομικών περιμένουν τις εκθέσεις των φορέων για το τι οφειλές πλήρωσαν. Πρόκειται για μνημονιακή δέσμευση, στο πλαίσιο του ελέγχου της διαδικασίας αποπληρωμής των χρεών. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε εκταμιεύσει 1,8 δισ. ευρώ (από τα οποία πιστώθηκαν 1,6 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου) για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Επίσης, από τη δεύτερη υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ έχει προβλεφθεί κονδύλι 1,7 δισ. ευρώ για την εξόφληση των κρατικών χρεών. Για να εισρεύσουν και αυτά τα κεφάλαια πρέπει να ικανοποιηθούν δύο προϋποθέσεις:

1. Να ολοκληρωθούν τα 15 προαπαιτούμενα μέτρα που είναι συνδεδεμένα με την εκταμίευση της υποδόσης.

2. Να έχει εξοφληθεί το 80% των κονδυλίων που διατέθηκαν με την προηγούμενη υποδόση. Δηλαδή να έχει φθάσει στην αγορά 1,44 δισ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ που έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) τον Ιούνιο για τον σκοπό αυτό. Το προαπαιτούμενο αυτό φαίνεται να έχει εκπληρωθεί.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

• Από τα 6,9 δισ. ευρώ τα 5,5 δισ. είναι οι οφειλές του κράτους σε προμηθευτές και τα υπόλοιπα 1,13 δισ. ευρώ είναι μη καταβληθείσες επιστροφές φόρων. Ειδικότερα:

• Τα 3,02 δισ. ευρώ αποτελούν χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης εκ των οποίων το 1,85 δισ. ευρώ είναι του ΕΟΠΥΥ.

• Το 1,11 δισ. ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων, οι οποίες είναι ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Ιούνιο.

• Τα 371 εκατ. ευρώ είναι χρέη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Τα 338 εκατ. ευρώ προέρχονται από οφειλές των νομικών προσώπων.

• Τα 677 εκατ. ευρώ είναι χρέη υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων τους, και

• Το 1,35 δισ. ευρώ είναι μη καταβληθείσες επιστροφές φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Από τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων το 1,031 δισ. αφορά άμεσους φόρους, ενώ τα 160 εκατ. έμμεσους

Pages