4 Αυγ 2016

Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων «ΚxK FRUIT» ζητά προσωπικό

Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγής φρούτων «ΚxK FRUIT»
ζητά προσωπικό:
●Εργάτης/Εργάτρια διαλογητηρίου.
Τρόποι επικοινωνίας:
 Καθημερινά στο Συσκευαστήριο στον Παλιό Πρόδρομο Ημαθίας
(δίπλα από το υδραγωγείο)
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε απλές φωτοτυπίες)
Ταυτότητα , Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ο.Γ.Α. ή Α.Μ. Ι.Κ.Α., Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
email: info@kxkfruit.gr
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 23310 95255