ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Ποιες εταιρείες «εξαιρούνται» από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για έκδοση αποδείξεων

23 Ιουλ 2016

Ποιες εταιρείες «εξαιρούνται» από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για έκδοση αποδείξεων

Με την ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016/11.7.2016 διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1002/31.12.2014, όπως ισχύει από 1.1.2015 και εξής, οι Αστικές Επαγγελματικές Δικηγορικές εταιρείες (δικηγορικές εταιρείες) οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4194/2013 επιτρέπεται να συσταθούν μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στην έννοια του δικηγόρου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή, όπως αναφέρει το taxheaven.gr.