πατήστε στην εικόνα

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Your image is loading...

------------------------------------------------------

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ποιες εταιρείες «εξαιρούνται» από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για έκδοση αποδείξεων

Με την ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016/11.7.2016 διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1002/31.12.2014, όπως ισχύει από 1.1.2015 και εξής, οι Αστικές Επαγγελματικές Δικηγορικές εταιρείες (δικηγορικές εταιρείες) οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4194/2013 επιτρέπεται να συσταθούν μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στην έννοια του δικηγόρου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή, όπως αναφέρει το taxheaven.gr.

Share on Google Plus

mixalis