Υπογράφηκε η σύμβαση για τη συντήρηση δρόμων - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

29 Ιουν 2016

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη συντήρηση δρόμων


Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 22613/27-6-2016 εργολαβική σύμβαση για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ»  μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αριστομένη Λαζαρίδη, και του αναδόχου  ΔΗ. ΑΝΑ ΑΤΕΒΕ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και αφορά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. Βέροιας που έχουν υποστεί φθορές από τις συχνές βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις και της παλαιότητας του οδοστρώματος.
Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 52.080,00€ με Φ.Π.Α..


Pages