Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

29 Ιουν 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια


Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια
εργασιών μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων με χρήση γερανοφόρου οχήματος
τοποθετημένου επί την οδό Μητροπόλεως έμπροσθεν του υπό ανακατασκευή κτηρίου του
ΟΤΕ, στη συμβολή της οδού Μητροπόλεως με τον πεζόδρομο της οδού Βικέλα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τη μερική εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων με την χρήση σήμανσης
προειδοποίησης για στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνων προκειμένου
στο σημείο που θα τοποθετείτε το γερανοφόρο όχημα, να εκτρέπει την κυκλοφορία στο
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας σημαιοφόροι προκειμένου η κυκλοφορία διεξάγεται εναλλάξ. Οι ανωτέρω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 30/06/2016 από ώρα
09:00 έως 14:00.
Άρθρο 2ο
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του
Δήμου Βέροιας.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104
και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από
αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός

Pages