ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Φαρμάκωσαν γαϊδουράκια σε χωριό της Ημαθίας

22 Ιουν 2016

Φαρμάκωσαν γαϊδουράκια σε χωριό της Ημαθίας

Απίστευτο περιστατικόπεριστατικό συνέβη σήμερα στην Φυτεία της Ήμαθίας κάποιοι φαρμακωσαν γαϊδουράκια από έναν άνθρωπο ο οποίος τα εκτρέφει στο κτήμα του..
Είναι εντελώς απαράδεκτο αυυο που εχει συμβει ...  Οπως μας έχει καταγγείλει ο ιδιοκτήτης θα κινηθεί νομικά και θα κάνει μήνυση σε όποιον έχει κάνει αυτή την απαράδεκτη ενέργεια.