Ο Δήμος Βέροιας βλέπει αυτό το δένδρο - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

18 Μαΐ 2016

Ο Δήμος Βέροιας βλέπει αυτό το δένδρο

Ο κομμένος κορμός δεν φαίνεται επειδή είναι κάτω από το κόκκινο κομμάτι πλαστικό .Γύρω έχει κομμάτια μπαζα και ακαθαρσίες.Αλλά και τα άλλα 2 δέντρα πιό κάτω αν και ζουν ακόμη, (απορώ πως τα καταφέρνουν) πνίγονται στο τσιμέντο και δεν έχουν καθόλου χωμα στις ρίζες τους Θα χαρώ πολύ αν ο δήμος αντικαταστήσει το δέντρο στην οδό Μοράβα Αναγνώστης