Προσοχή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

12 Μαΐ 2016

Προσοχή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία

Την προσωρινή και κυλιόμενη διακοπή της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στο κάτωθι δημοτικό οδικό δίκτυο την 14-05-2016 και κατά τις ώρες από 19:30΄ έως πέρατος της λαμπαδηφορίας:  Επί της οδού Πελλοπονήσου από την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Βυζηινού έως και την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.  Επί της οδού Αριστοτέλους από την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου έως και την συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα.  Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης από την συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα έως και την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων.  Επί της οδού Μακεδονομάχων από την συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης έως και την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου.  Επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου από την συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως και την συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.  Επί της οδού Δ. Βετσοπούλου.από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως και την συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες διακοπής της κυκλοφορίας, θα διεξάγεται από το παρακαμπτήριους οδούς με μέριμνα του Α.Τ. Αλεξάνδρειας. β) Ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας και των διοργανωτών, ενώ το Α.Τ. Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. γ) Σε όλη την ανωτέρω διαδρομή, οι συμμετέχοντες, θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ακολουθώντας τις υποδείξεις των στατικών τροχονόμων και θα ακολουθούν τον προπομπό του Α.Τ. Αλεξάνδρειας. δ) Ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τους διοργανωτές, συνεπικουρούμενοι από το προσωπικό του Α.Τ. Αλεξάνδρειας. Άρθρο 3ο Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και 2 του Ν. 2207/94 άρθρο 420 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 45, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Άρθρο 4ο Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Pages