15 Απρ 2016

Ανακοίνωση:Τα επείγοντα ορθοπεδικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Νάουσας


Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι το Ορθοπεδικό  Τμήμα της Μονάδας Βέροιας, λόγω υποστελέχωσης, για το χρονικό διάστημα από 20-4-2016 έως και 30-4-2016 θα εφημερεύει με εφημερία ετοιμότητας. Τα επείγοντα ορθοπεδικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Νάουσας καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα των όμορων νοσοκομείων που έχουν ενεργό εφημερία.
Το εν λόγω διάστημα η λειτουργία του Τμήματος στο πρωινό ωράριο και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία θα συνεχιστούν κανονικά.