Προσοχή-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια - LAIKOYRA-NEWS

21 Απρ 2016

Προσοχή-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση της
Ολυμπιακής Φλόγας από την πόλη της Βέροιας, το Σάββατο 23-04-2016.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 23-04-2016 και από ώρα 18:00 έως
19:45 στις κάτωθι οδούς:
• Στην οδό Πιερίων από την δ/ση Καλιοτζίδη έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως.
• Στην οδό Ανοίξεως από τη συμβολή της με την οδό Πιερίων έως τη συμβολή της με την οδό
Μερκουρίου Καρακωστή.
• Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό
Ανοίξεως.
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 23-04-2016 και από ώρα 18:30 έως
20:00 στις κάτωθι οδούς:
• Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό
Ανοίξεως.
• Στην οδό Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό
Θεσσαλονίκης.
Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων όπου αυτή επιτρέπεται την 23-
04-2016 και από ώρα 17:00 έως 20:20 σε όλες τις παραπάνω οδούς.
Άρθρο 2ο
- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς,
θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα του Τ.Τ. Βέροιας.
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Βέροιας

Pages