ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια δείτε ποιοι δρόμοι κλείνουν

8 Απρ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια δείτε ποιοι δρόμοι κλείνουν

Το Σάββατο 09-4-2016 και από ώρες 11:00΄ έως 11:45΄, απαγορεύουμε την κυκλοφορία,
παντός είδους οχημάτων στις παρακάτω οδούς:
α) Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό
Βενιζέλου.
β) Στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό Μ.
Αλεξάνδρου.
γ) Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με τη οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την
οδό Παύλου Μελά.
δ) Στην οδό Παύλου Μελά από τη συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως τη συμβολή της με την
οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Την Κυριακή 10-4-2016 και από ώρες 11:00΄ έως 11:45΄, απαγορεύουμε την
κυκλοφορία, παντός είδους οχημάτων στις παρακάτω οδούς:
α) Στην οδό Ανοίξεως από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη συμβολή της με την οδό
Μερκουρίου Καρακωστή.
β) Στην οδό Παύλου Μελά από τη συμβολή της με την οδό Μπιζανίου έως τη συμβολή της με την
οδό Ανοίξεως.
Άρθρο 2ο
- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς,
θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με μέριμνα του Τ.Τ. Βέροιας.