18 Μαρ 2016

Δεν δουλεύει το ορθοπεδικό στο νοσοκομείο της Βέροιας να πάτε Νάουσα

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι το Ορθοπεδικό

Τμήμα της Μονάδας Βέροιας, λόγω υποστελέχωσης, για το χρονικό διάστημα από 20-3-

2016 έως και 31-3-2016 θα εφημερεύει με εφημερία ετοιμότητας. Τα επείγοντα

ορθοπεδικά περιστατικά θα εξυπηρετούνται από τη Μονάδα Νάουσας καθώς και τα

αντίστοιχα τμήματα των όμορων νοσοκομείων που έχουν ενεργό εφημερία.

Το εν λόγω διάστημα η λειτουργία του Τμήματος στο πρωινό ωράριο και τα τακτικά

εξωτερικά ιατρεία θα συνεχιστούν κανονικά.