9 Μαρ 2016

Ο ΟΓΑ πληρώνει οικογενειακά επιδόματα την Παρασκευή

Ο ΟΓΑ πληρώνει οικογενειακά επιδόματα την Παρασκευή
Ο ΟΓΑ με ανακοίνωση του πληρώνει την Παρασκευή τα οικογενειακά επιδόματα σε δικαιούχους του 2015 που εκκρεμεί η πληρωμή τους. Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν ανέρχονται σε 36.491. Ειδικότερα η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι Tην Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 θα καταβληθούν σε 36.491 δικαιούχους Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους 2015, που επεξεργάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 24.007.554 €. Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www . oga . gr ), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα