7 Μαρ 2016

Αυστηρή απαγόρευση από τον δήμο Βέροιας

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλωσίμων Υλικών της Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, επαναλαμβάνει προς τους συμπολίτες μας την αυστηρή απαγόρευση για ανεξέλεγκτη απόρριψη στερών ή αδρανών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη.

Η Υπηρεσία, όπως οφείλει από την αυστηρή κείμενη νομοθεσία, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και έλεγχο των παραπάνω φαινομένων.

 

 


 

 

Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος

α/α

 

 

Ιορδάνης Κηριμκηρίδης

Γεωλόγος - Γεωφυσικός με Β΄ βαθμό