Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

18 Μαρ 2016

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή του εν θέματι
ποδοσφαιρικού αγώνα την 19-03-2016,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Σταδίου, από τη συμβολή της με την οδό
Ζωναρά έως τη συμβολή της με την οδό Παυσανίου, εκατέρωθεν της οδού, κατά τις ώρες 15:00΄ έως
20:00΄.
Ά ρ θ ρ ο 2
ο
- Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του
Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, κατόπιν έγκαιρης αυτοψίας του χώρου.
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 Ν.2696/99 (Α-57) «Περί Κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Ά ρ θ ρ ο 3
ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα
ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν, κατά το χρόνο ισχύος
των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
Βέροια, 18 Μαρτίου 2016
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ 24 / 2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Pages