ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Έρχονται 5.000 προσλήψεις εποχικών στους δήμους και στα hotspots

9 Μαρ 2016

Έρχονται 5.000 προσλήψεις εποχικών στους δήμους και στα hotspots


Έρχονται 5.000 προσλήψεις εποχικών στους δήμους και στα hotspots
Πέντε χιλιάδες εποχικές προσλήψεις πρόκειται να γίνουν μέσα στην άνοιξη προκειμένου να στελεχωθούν τα hotspots (κέντρα καταγραφής και ταυτοποίησης) που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας για τους πρόσφυγες.
πό αυτές άμεσα θα προχωρήσουν οι πρώτες 2.287 και αργότερα θα γίνουν άλλες 2.713. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι 1.638 θέσεις θα κατανεμηθούν για τους δήμους σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Λέσβος, Σάμο, Λέρο και Κω ενώ παράλληλα θα καλυφθούν άλλες 3.362 θέσεις για τα hotspots στις ίδιες περιοχές.
 
Ειδικότητες
Οι προσλήψεις ​ θα καλυφθούν από κοινοτικά κονδύλια μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως Διοικητικό προσωπικό, οδηγούς, Γενικών Καθηκόντων, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, Τεχνολόγους, Πολιτικούς μηχανικούς και τοπογράφους, νοσηλευτές, Ιατρικών Εργαστηρίων, νηπιαγωγούς-βρεφονηπιοκόμους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, φύλακες κλπ. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιυετούν οι υπουργικές αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν την αναλυτική κατανομή των θέσεων καθώς και τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Οι αποδοχές του νέου προσωπικού αναμένεται να κυμανθούν από 450 έως 620 ευρώ το μήνα ανάλογα με την ηλικία των υπαλλήλων(αν είναι άνω η κάτω των 25 ετών) και την ειδικότητα.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνο-λογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. 7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Κριτήρια επιλογής
 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 4. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 
e-dimosio.gr