1 Μαρ 2016

Η ΔΕΗ θα προβεί σε 211 προσλήψεις – Δείτε τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η ΔΕΗ θα προβεί σε 211 προσλήψεις – Δείτε τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό
Με τρεις προκηρύξεις η ΔΕΗ θα προβεί στην πρόσληψη 211 εργαζομένων. Ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και τι κριτήρια χρειάζονται;
Οι δυο διαγωνισμοί που θα κηρυχθούν από τη ΔΕΗ θα αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις στις Διευθύνσεις Πωλήσεων σε ολόκληρη τη χώρα ενώ ο τρίτος διαγωνισμός θα αφορά προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στο Λιγνιτικό Κέντρο της Μεγαλόπολης. Προβλέπονται 82 και 129 θέσεις αντίστοιχα.
Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να έχουν είτε απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ του τομέα χρηματοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών, είτε πτυχίο α' ή β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται ως τις 9 Μαρτίου είτε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πωλήσεων της ΔΕΗ, είτε ως τις 8 Μαρτίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.