15 Φεβ 2016

Ενημερωθείτε τώρα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε τώρα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ
Εκατοντάδες επιχειρήσεις, νέες και υφιστάμενες, καθώς και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους μέσα από τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι προκηρύξεις έχουν δημοσιευτεί και αφορούν: την ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την ενίσχυση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (start-up) την αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. την ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση. Καλέστε τώρα στο 2333053200 έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της NOVACERTκαι ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες σύνταξης και υποβολής φακέλου.