3 Φεβ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω απεργίας σήμερα των αγροτών

Σήμερα, 03-02-2016 και από ώρα 09:00 ́ και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί,

κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α. Την απαγόρευση της εισόδου από Εγνατία Οδό στην Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας

προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Κλειδίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και

λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού και προτίθενται να διέλθουν από την

κοιλάδα των Τεμπών.

β. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης,

από κόμβο Νησελίου έως τα όρια του Νομού μας με το Νομό Πιερίας, στο ρεύμα

κυκλοφορίας προς Κατερίνη, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και

λεωφορείων που προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

γ. Την απαγόρευση της εισόδου στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κατερίνης, στο ρεύμα

κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέσω Α/Κ Νησελίου, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των

3,5 τόνων και λεωφορείων που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από

Κοζάνη προς Θεσ/νίκη, και προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

δ. Την απαγόρευση της εισόδου και κυκλοφορίας στην Επ.Ο. Βέροιας – Μελίκης –

Κυψέλης – Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κατερίνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυψέλη, μέσω

Α/Κ Βέροιας, όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων που

κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Θεσ/νίκη και

προτίθενται να διέλθουν από την κοιλάδα των Τεμπών.

ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και λόγω αποκλεισμού στο πλαίσιο αγροτικών

κινητοποιήσεων και της Εγνατίας Οδού στο ύψος κόμβου Νησελίου, ρεύμα κυκλοφορίας

2

προς Βέροια, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων

οδών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και της ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, ήτοι:

i) είτε Κλειδί – Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρεια – Βέροια - Α/Κ Βέροιας - Εγνατία Οδός -

ii) είτε Κλειδί – Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρεια – Βέροια - Α/Κ Βέροιας - Εγνατία Οδός -

στ. Σε ενδεχόμενο αποκλεισμού της κυκλοφορίας επί του Α/Κ Νησελίου ή επί της Π.Ε.Ο.

Θεσ/νίκης Βέροιας από αγρότες Νομού Ημαθίας, Δ.Α. Λάρισας παρακαλείται για ανάλογη

τροποποίηση της ως άνω (5) Απόφασής της ως προς τις εναλλακτικές διαδρομές, σύμφωνα

και με το υπ ́αρίθμ. 4832/16/220007 από 02-02-2016 έγγραφό μας.

α) Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας και το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας παρακαλούνται για τη

λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κκ Διοικητών

ή νομίμων αναπληρωτών αυτών.

β) Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί

κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων

του Κ.Ο.Κ.».

-Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του

Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την

τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου Αμπελώνα – Γυρτώνης – Π.Α.Θ.Ε.

[ανισόπεδο κόμβο Γυρτώνης]

Κοζάνη – Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών – Καλαμπάκας – Τρικάλων – Λάρισας – Π.Α.Θ.Ε.

Αρθρο 2ο

Αρθρο 3ο