3 Φεβ 2016

Διανομή χυμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες την Παρασκευή στην Νάουσα

Ο Δήμος Νάουσας στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του, ανακοινώνει τη

δωρεάν παροχή φρουτοχυμών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δημοτών την

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου από τις 9:00 μέχρι 13:00 στο πάρκινγκ του πολυχώρου

πολιτισμού "Χρήστος Λαναράς" (αίθουσα Έρια). Η διανομή των φρουτοχυμών θα

πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου κοινωνικών δομών του Δήμου.

Ευχαριστούμε θερμά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, Α.Σ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ και ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ οι οποίοι παρείχαν τα απαραίτητα

προϊόντα προκειμένου να γίνει η χυμοποίηση.