Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

19 Φεβ 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Βέροια

Τη διακοπή κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό

Αποστόλου Παύλου, από τη συμβολή της με την οδό Σ. Μανωλάκη έως τη συμβολή της με την

οδό Ναούσης τη Δευτέρα 22-02-2016 από ώρες 09:00 έως 13:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ανωτέρω ώρες θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίες

οδούς.

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του

ενδιαφερομένου.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του

Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή

μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το

χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Άρθρο 2ο

Άρθρο 3ο

Άρθρο 4ο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Pages