Συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα στον δήμο Βέροιας - LAIKOYRA-NEWS

3 Φεβ 2016

Συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα στον δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής κενών συσκευασιών

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας.

Η ορθολογική διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών

προϊόντων αποτελεί πράξη ευθύνης για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών

προϊόντων ιδιαίτερα κατά τις ραντιστικές περιόδους οφείλουν να εκλείψουν.

Για το λόγο αυτό ενόψει της έναρξης της νέα ραντιστικής περιόδου

παρακαλούνται οι αγρότες να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες (υποχρεωτικό

τριπλό ξέπλυμα των συσκευασιών) και να προμηθευτούν τους απαραίτητους

σάκους συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων από

τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και από τους αγροτικούς

συνεταιρισμούς στους οποίους ανήκουν.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στο

Δήμο Βέροιας, τηλ 2331350615 και στους προέδρους των Τοπικών και

Δημοτικών Κοινοτήτων.

«Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος &

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Pages