10 Φεβ 2016

Επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες από εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού

Επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες από εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού

      Επιμόρφωση σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες πραγματοποιήθηκε, στους μαθητές της

Δ΄ και Ε΄ τάξης, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2016, κατά την 5η και 6η διδακτική ώρα, από

την εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού του τμήματος Βέροιας Χριστίνα Λιούλια, ύστερα

από πρόσκληση των εκπαιδευτικών Μάινου Κωνσταντίνου και Κουγιουμτζόγλου Μάρθας,

στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιούν στις παραπάνω τάξεις, με

θέμα «Πεζοπορώ για να γνωρίσω τις φυσικές ομορφιές των βουνών της πατρίδας μου».