1 Φεβ 2016

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 11 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο το 2015


Στα 85,5 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του 2015 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αυξημένα κατά 11,05 δισ. ευρώ σε σχέση με το...
2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το 2014 τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 74,19 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά κατά 11,38 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013, γεγονός, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου διαψεύδει την «έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2015».

Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ., αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του αναγνωρίζει «τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος» ενώ σημειώνει ότι μεγάλη δυσκολία στην είσπραξη φέτος παρουσίασαν και τα capital controls.

«Το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ' αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέχρι τις 30.10.2015. Για το έτος 2014, το Δημόσιο μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ώστε να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους».