29 Ιαν 2016

Θαύμα αύριο θα λειτουργεί το Χειρουργικό Τμήμα της Μονάδας του νοσοκομείου Βέροιας

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι από το Σάββατο 30-1-

2016 και εφεξής το Χειρουργικό Τμήμα της Μονάδας Βέροιας θα εφημερεύει κανονικά.

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.