ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Πληρωμές μόνο με κάρτες είμαι τράπεζες

4 Ιαν 2016

Πληρωμές μόνο με κάρτες είμαι τράπεζες

Με πληρωμές μέσω τραπεζών ή μέσωπιστωτικών ή χρεωστικών καρτών θα πρέπει να εξοφλούν στο εξής οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι τις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση τουαφορολογήτου ορίου των 9.545 ευρώ, καθώς επίσης και τα ιατρικά έξοδα που αναγνωρίζονται ως επιπλέον έκπτωση από το φόρο εισοδήματος.

Δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών από εμπορικές επιχειρήσεις και για παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες, για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, προμήθειες φαρμάκων, καθώς και για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού και τηλεφώνου θα πρέπει να εξοφλούνται είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε με απλή μεταφορά ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αντισυμβαλλομένων είτε με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Με τους τρόπους αυτούς θα πρέπει, εξάλλου, να εξοφλούν όλοι οι φορολογούμενοι τις δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια και τις λοιπές δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, προκειμένου αυτές να αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος.

Όσες από τις προαναφερθείσες πληρωμές γίνονται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για την κάλυψη του 
αφορολόγητου ορίου ή για περαιτέρω έκπτωση από το φόρο εισοδήματος.

Επίσης, μέσω τραπεζών ή μέσω καρτών θα πρέπει πλέον όλοι οι φορολογούμενοι να εξοφλούν και τις λοιπές δαπάνες που αναγράφουν στη φορολογική δήλωση και αφορούν αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.