18 Ιαν 2016

Και τα προβλήματα συνεχίζονται στο νοσοκομείο της Βέροια

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας ενημερώνει ότι το Μαιευτικό-

Γυναικολογικό  Τμήμα της Μονάδας Βέροιας δεν θα εφημερεύει από 23-1-2016 έως και

31-1-2016 λόγω υποστελέχωσης. Τα επείγοντα γυναικολογικά περιστατικά θα

εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα τμήματα των όμορων νοσοκομείων Γιαννιτσών και

Έδεσσας.

Το εν λόγω διάστημα η λειτουργία του Τμήματος στο πρωινό ωράριο και τα τακτικά

εξωτερικά ιατρεία θα συνεχιστούν κανονικά.