ΛΑΪΚΟΥΡΑ-NEWS: Ανοίγουν 3.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο...

27 Ιαν 2016

Ανοίγουν 3.000 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο...


Στην Υγεία και τον Πολιτισμό θα γίνουν...
οι προσλήψεις μέσα στο επόμενο διάστημα.
Οι προσλήψεις αφορούν σε μόνιμο προσωπικό στην Υγεία και σε συμβασιούχους στις υπηρεσίες Πολιτισμού.

Οι μόνιμες θέσεις στην Υγεία θα είναι 1.760, ενώ οι συμβασιούχοι που θα προσληφθούν σε θέσεις των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού θα είναι 1.314.

Σε ό,τι αφορά στις μόνιμες θέσεις στις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας ήδη παίρνει το δρόμο του ΑΣΕΠ και δεν αποκλείεται να σπάσει στα δύο καθώς προβλέπονται πολλές ειδικότητες, ειδικά σε ό,τι αφορά σε υποψήφιους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που αναζητά το υπουργείο Υγείας είναι ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Φαρμακοπιών, ΔΕ Νοσηλευτών και Γραμματέων, Λογιστικού, Νοσοκόμων, βοηθών εργαστηρίων, φυλάκων, μεταφορέων... κλπ

Την ίδια ώρα άμεσα το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά σε προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη με επτάμηνη σύμβαση 1.314 φυλάκων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών, , ενώ προωθείται και διαγωνισμός για 90 μόνιμους φύλακες.