Ως 15 Ιανουαρίου αίτηση Α21 για επιδόματα ΟΓΑ - LAIKOYRA-NEWS

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Όλα όσα συμβαίνουν στην Ημαθία Τηλέφωνο¨6908469429

8 Ιαν 2016

Ως 15 Ιανουαρίου αίτηση Α21 για επιδόματα ΟΓΑ

Περιθώριο έως τις 15 Ιανουαρίου για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης Α21 για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ.
Σημειώνεται ότι η σημερινή καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, αφορούσε εκείνους τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν προλάβει να υποβάλλουν την αίτηση Α21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2015 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Αναλυτικά, ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ αναφέρει τα εξής:
Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.
Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.
 Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

Pages