πατήστε στην εικόνα

BESTKO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ως 15 Ιανουαρίου αίτηση Α21 για επιδόματα ΟΓΑ

Περιθώριο έως τις 15 Ιανουαρίου για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης Α21 για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ.
Σημειώνεται ότι η σημερινή καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, αφορούσε εκείνους τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν προλάβει να υποβάλλουν την αίτηση Α21 έως τις 25 Νοεμβρίου 2015 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Αναλυτικά, ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ αναφέρει τα εξής:
Η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.
Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ,να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.
 Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.
Share on Google Plus

mixalis