29 Δεκ 2015

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ημαθία

Ο αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ. ", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2.- Το υπ΄ αριθμ. Φ1.1.5/12/3409/568755 από 28-12-2015 έγγραφο Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας
3.- Την 43527/15/2382988 από 28-12-2015 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας.
και
Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών [κοπή δέντρων] στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Μελίκης – Κυψέλης και
συγκεκριμένα στη Χ.Θ. 3100, στην έξοδο του Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας προς Φράγμα Αλιάκμονα,
για χρονικό διάστημα από 10:00 έως 17:00 της 29-12-2015
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τη διακοπή – εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Βέροιας – Μελίκης –
Κυψέλης και συγκεκριμένα στη Χ.Θ. 3100, στην έξοδο του Δ.Δ. Αγίας Βαρβάρας προς
Φράγμα Αλιάκμονα.
Άρθρο 2ο
- Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται μέσω της δημοτική οδού Αγίας Βαρβάρας –
Άμμου και Άμμου προς Φράγμα Αλιάκμονα και αντιστρόφως
-Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας/ Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
-Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, παρακαλείται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας
κατόπιν αυτοψίας, με προσωπική ευθύνη κ. Διοικητή ή νομίμου αναπληρωτή αυτού.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Π.Κ., και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του
Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το
χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε