29 Δεκ 2015

Καταβολή δόσεων προς τον Ο.Α.Ε.Ε.


O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 31.12.2015 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής...

- η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

- η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 30.11.2015 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη 30.12.2015.