Από 14/4 η χορήγηση επιδόματος στεγαστικού δανείου. Ποιοί το δικαιούνται . Τι δικαιολογητικά χρειάζονται. - ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

ΛΑΪΚΟΥΡΑ.GR

Ενημέρωση κάθε λεπτό σε ότι συμβαίνει. Email¨meliomixa@gmail.com Τηλέφωνο¨6908469429

14 Απρ 2009

Από 14/4 η χορήγηση επιδόματος στεγαστικού δανείου. Ποιοί το δικαιούνται . Τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

Αρχίζει από σήμερα Μ. Τρίτη, 14 Απριλίου 2009, η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 500 ευρώ στους πολίτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 3756/2009, σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών, όπως ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που είναι ή ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από την κατάθεση της διάταξης αυτής στη Βουλή, δηλαδή από 5/12/2008 έως 5/3/2009, καθώς και οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το ίδιο διάστημα.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται από τα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή σχετικής αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα αναφέρεται ότι ........

το στεγαστικό δάνειο αφορά σε κύρια κατοικία και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται στα υποκαταστήματα της ΑΤΕ και θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

• προκειμένου για τους συνταξιούχους, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καταβολής του ΕΚΑΣ, ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο, και βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας που έχει συναφθεί έως τις 5/3/2009.

• προκειμένου για τους άνεργους, βεβαίωση του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας που έχει συναφθεί έως τις 5/3/2009.

Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου (31/3/2009), ενώ ο κάθε δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση με μία μόνο ιδιότητα.
Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, του επιδόματος πολυτέκνου και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα।

http://filiatranews.blogspot.com/2009/04/144.html